Woningbouw

Maatwerk voor uw plek onder de zon!

Nieuwbouw of renovatie van woningen

Iedere woning is anders want geen mens is hetzelfde. We willen allemaal dat onze woning is afgestemd op ons dagelijks gebruik en persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een levensloop bestendige woning die een heel leven meegaat. En of een woning als belegging welke op termijn goede verkoop mogelijkheden biedt. Of u nu zelf bouwt en de regie voert of nauw samenwerkt met een architect wij ontwerpen graag met u mee en adviseren bij keuzes op het gebied van installaties. Ook helpen wij graag met het maken van keuzes over de bouwkundige onderdelen welke van invloed zijn op bijvoorbeeld de energievraag van de woning.

Wij begrijpen dat het bouwen van een huis niet iets is wat u elke dag doet. Middels persoonlijke gesprekken, praktische voorbeelden, schetsen en heldere communicatie zonder al te veel vakjargon zullen wij u zo goed mogelijk adviseren. Enerzijds kijken we naar wat wettelijk noodzakelijk is, maar anderzijds ook naar slimme oplossingen en nieuwe (technologische)ontwikkelingen welke het woongenot vergroten.

Wij bieden onze diensten aan rondom het complete bouwproces. Van de oriëntatie/ontwerpfase tot en met uitvoeringsbegeleiding en oplevering.  Hieronder volgen enkele voorbeelden om een indruk te krijgen van wat wij voor u kunnen betekenen. Het betreft uiteraard altijd maatwerk en wij stemmen dit graag af in een persoonlijk gesprek.

Oriëntatiefase

Als u besloten heeft om te gaan bouwen heeft u vaak al een aantal wensen welke u in de woning zou willen realiseren. In deze fase is het belangrijk om fundamentele keuzes te maken en deze keuzes af te stemmen op onder andere het beschikbare budget. Gezien installaties vandaag de dag een aanzienlijk deel van de totale aanneem som bedragen is het belangrijk om in dit stadium zowel bouwkundig als installatietechnisch alle keuzes zorgvuldig af te wegen en op elkaar af te stemmen. Enkele keuzes welke gemaakt dienen te worden zijn onder andere:

 • Impact van de bouwkundige oriëntatie/indeling van de woning en aanwezige voorzieningen op het energieverbruik.
 • Wet en regelgeving omtrent verplichte voorzieningen en duurzaamheid
 • Het wel of niet toepassen van domotica
 • Voorzieningen voor toekomstige wensen en eisen
 • Soort klimaatsysteem. Wel of niet koelen, extra ventileren en bijvoorbeeld het wel of niet toepassen van een warmtepomp.

In deze fase kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes en mogelijke consequenties. Eenmaal een keus gemaakt kan een basisontwerp worden gemaakt  en een vergunning worden aangevraagd. 

Vergunning-fase 

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) dient een bouwaanvraag te worden ingediend. Hiervoor zijn diverse stukken noodzakelijk zoals onder andere:

 • Energieberekeningen BENG – NTA8800
 • Daglichtberekening
 • Rioleringsberekening
 • Nuts bepaling (Water en Electra)
 • Ventilatieberekening Bouwbesluit

Bovengenoemde stukken kunnen wij voor u vervaardigen en indien gewenst als complete bouwaanvraag indienen.

Definitief ontwerp-fase en offerteaanvraag

Wanneer de vergunningsaanvraag met succes is afgerond kan het schetsontwerp verder worden uitgewerkt naar een detailontwerp. Hiervoor zijn eerst berekeningen en selecties nodig welke in overleg worden afgestemd  op uw gebruikswensen en als maatwerk worden geïmplementeerd in het definitiefontwerp. Denk hierbij aan berekeningen en selecties voor onderdelen zoals:

 • Ventilatie (Balansventilatie of Gevelroosters)
 • Verwarming en Koeling (Energievraag van de woning, type afgifte)
 • Warmtapwater (Douche tijden, Quookers)
 • Verlichting (Basis verlichting, sfeer en buitenverlichting)
 • Beveiliging (Camera’s, rookmelders, signalering)
 • Zonnepanelen, windmolens, accu’s

Het definitief ontwerp kan worden uitgewerkt in verschillende vormen:

Ontwerpdocument met tekeningen

Met dit eindresultaat kunt u bijvoorbeeld zelf aan de slag met de realisatie in eigen beheer. Of u legt dit ontwerp neer bij uw vaste aannemer/installateur met als doel een prijsaanvraag of om het op deze wijze (op regie) te realiseren.

Ontwerpdocument met tekeningen en werkomschrijving

Dit is de meest gekozen weg. Middels deze stukken kunt u (of in samenspraak met ons) een gespecificeerde offerte aanvraag doen bij verschillende aannemers of installateurs. Op basis van deze stukken kunnen zij vervolgens een aanbieding maken waarbij de uitgangspunten voor allen gelijk zijn, maar nog wel ruimte is voor eigen initiatief binnen de randvoorwaarden uit de werkomschrijving. Zij dienen uiteindelijk zelf een uitvoeringsontwerp te vervaardigen en te realiseren op basis van het definitief ontwerp en werkomschrijving.

Bestek met tekeningen

Deze variant is vrijwel identiek als bovengenoemde  “Ontwerpdocument met tekeningen en werkomschrijving”. Het grote verschil is dat bij een bestek geen ruimte voor de aannemer bestaat om bepaalde keuzes zelf in te vullen, maar letterlijk omschreven staat wat er geleverd en gerealiseerd moet worden. Dit heeft enerzijds als voordeel dat er precies gemaakt wordt wat er gevraagd is. Anderzijds heeft een aannemer minder vrijheid in bijvoorbeeld merkkeuze van apparatuur. Hierdoor kan de aanneemsom vanwege onbekendheid van de voorgeschreven producten en of minder inkoopvoordeel gemiddeld genomen hoger uitvallen.

Gunning

Alle aannemers dienen middels een openbegroting een prijs in te dienen. Vervolgens kunnen wij samen met u een vergelijk maken voor de definitieve gunning van het werk. Indien gewenst kunnen we met u en de aannemer de aanbieding doornemen en de opdracht verder vorm geven.

Realisatie, kwaliteitsborging

Na de gunning kan er begonnen worden met de werkzaamheden. In de realisatiefase kunnen wij u ondersteunen of volledig ontzorgen bij het toetsen van tekeningen en het uitvoeringsontwerp. Tevens kunnen wij gedurende de realisatiefase het werk bezoeken en steekproefsgewijs controleren of de installaties conform de voorschriften en afspraken worden geïnstalleerd. Tijdens deze bezoeken wordt middels een rapportage een overzicht van gebreken en of aandachtspunten bijgehouden zodat deze onder de aandacht blijven en niet vergeten worden. Relatief kleine fouten tijdens de uitvoering leiden vaak achteraf tot grote gebreken, discussie, ergernis en herstelkosten.

Oplevering

Wanneer de aannemer(s) gereed zijn is het moment eindelijk daar. Uw woning kan worden opgeleverd. Ook tijdens de oplevering kunnen wij u bijstaan. Tijdens dit belangrijke moment zullen we samen met u het eindresultaat beoordelen en beslissen of we de oplevering aanvaarden. Mogelijk zijn er nog restpunten aanwezig waarover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Wanneer alles conform afspraak is afgerond kunt u eindelijk gaan genieten van uw nieuwe woning.

 

Méér isoleren is niet altijd beter……..te veel isoleren is niet per definitie de oplossing voor een duurzame woning.

Trias energetica is uiteraard wel het basis principe van verduurzaming, maar tot de gewenste Rc-waarde isoleren kan financieel voordeliger zijn.

Stefan Makkinje

Adviseur bij STRAKKS Ingenieurs

Energiebeheer en sturing

Wij gaan in ons ontwerp graag een stap verder en kijken naar de slimme trends in de huidige energietransitie. 

Een slimme regeling dat de wasmachine aan gaat wanneer uw PV-installatie of accu energie overheeft? Geen fictie maar met een goed integraal ontwerp te integreren.

Energieopwekking 

 • Energieverbruik totaal 
 • Energieverbruik gebouwgebonden installatie 
 • Energieverbruik warm water 
 • Gasverbruik weergave
 • Verbruik warm water
 • Status van energiebundel per maand
 • Energie terugleveren/ verkopen

Domotica, communicatie en beveiliging

Wij overleggen graag ook met u de mogelijkheden van installaties zoals;

 • Camera bewaking
 • Videofoon/ deurbel
 • Smart-besturing klimaat
 • Data en Wifi
 • Verlichtingsschakeling
 • Video en Audio