Beheer & Onderhoud

Meerjaren onderhoudsplan, klimaatonderzoek, externe audit of second opinion op maat? Vraag naar de mogelijkheden.

De gebruiksfase betreft het grootste deel van de levensduur van een gebouw en of installatie. Een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten van een object gaan naar energielasten, storingen en instandhouding van installaties. Des te belangrijker is het dat deze optimaal presteren en (dreigende)gebreken in een vroeg stadium worden herkend en hersteld. Het gestructureerd uitvoeren van beheer en onderhoud is cruciaal om het geheel in een goede conditie te houden. Tijdens deze fase kunnen wij u op diverse vlakken ondersteunen of compleet ontzorgen.

Meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) en begroting (MJOB)

Om zelf de regie te houden is het belangrijk een passende onderhoudsstrategie te bepalen.  Welke strategie het best bij uw situatie of uw object past is afhankelijk van meerdere factoren welke wij graag persoonlijk met u bespreken. Wij adviseren om in ieder geval een meer jaren onderhoudsplanning te maken om het onderhoudsbudget vast te kunnen stellen en te bewaken. Dit kan middels een uitgebreide conditiemeting conform de NEN2767 maar in veel situaties volstaat een vereenvoudigde variant. Wij zijn gediplomeerd EPA-U inspecteur en kunnen u hierin adviseren en ontzorgen.

Tevens kunnen wij uw duurzaamheidsambitie(s) implementeren in een bestaande MJOP om te komen tot een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Middels deze strategie bent u in staat op basis van een natuurlijk verloop de installaties stapsgewijs te verduurzamen en direct energie te besparen.

Externe audit onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudscontracten worden veelal voor een langere periode afgesloten en zijn dikwijls prestatie gericht. Om gedurende de looptijd van deze contracten te toetsen of de afspraken worden nagekomen kan het wenselijk zijn een onafhankelijke audit uit te laten voeren. Een dergelijke audit kan tevens tot de contractuele verplichtingen horen vanuit een bovenliggend kwaliteitssysteem. Wij hebben ervaring met het uitvoeren van dergelijke audits zowel voor uitvoerende partijen als voor vastgoedeigenaren en kunnen deze op maat verzorgen. 

Aanbesteding van uw onderhoudswerkzaamheden

Als u overweegt uw onderhoudscontract(en) aan te besteden is het raadzaam van te voren na te denken over bijvoorbeeld de aanbestedingsvorm, aannemer selectie, contractvoorwaarden en duur van de overeenkomst. Wij kunnen uw aanbestedingstraject begeleiden of inhoudelijk vormgeven op basis van uw wensen en strategie.

 

Energiemonitoring

Dat installaties storingsvrij functioneren wil nog niet altijd zeggen dat deze ook energetisch optimaal presteren. Veel installaties hebben geavanceerde gebouwbeheersystemen welke in de praktijk nauwelijks worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden. Dit wetende is het raadzaam periodiek te bekijken of de instellingen van de regeling de meest optimale zijn. Indien de installatie over een gebouwbeheersysteem beschikt kan middels een trendanalyse worden vastgesteld of regelingen stabiel zijn en bijvoorbeeld niet onnodig hoog staan te stoken of te koelen.

De ervaring leert dat in veel gevallen optimalisatie mogelijk is doordat bijvoorbeeld het dagelijks gebruik afwijkt van het ontwerp of de bestemming van een ruimte of gebouw is gewijzigd. Wij kunnen uw installatie onafhankelijk controleren op energetische prestatie en waar nodig verbeteringen aandragen/realiseren.

.

 

Klimaatklachten

Mochten er complicaties of klimaatklachten optreden is het zaak deze zo snel mogelijk te verhelpen. Aanhoudende klimaatklachten leiden vaak tot toename van verzuim of improductiviteit van uw medewerkers. Wij beschikken zelf over diverse specialistische apparatuur. Hierdoor zijn wij in staat om snel en adequaat een klimaatonderzoek uit te voeren om zodoende de oorzaak te achterhalen en een passende oplossing aandragen.

We kijken bij een dergelijk onderzoek niet alleen naar de installaties maar ook naar bouwkundige en bouwfysische aspecten. Tevens kunnen we indien aanwezig het gebouwbeheersysteem analyseren. Wij bieden ook de mogelijkheid om uw onderhoudspartij of huisinstallateur ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

 

.